Hírek

Friss híreink!

A FRENETIC SPORT WEBÁRUHÁZBAN minden héten új akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat! Nálunk a legdivatosabb fitnesz felsők, nadrágok, sportmelltartók és rúdtánc alsók széleskörű kínálatából válogathatsz. Emellett oldalunkon találhatsz többek közt divatos rövidnadrágokat, leggingseket, valamint újdonságaink közt szerepel RUBINT RÉKA trendi kollekciója is!

Iratkozz fel hírlevelünkre és lájkold facebook oldalunkat, hogy le ne maradj az aktuális kedvezményekről!

Jó vásárlást és kellemes nézelődést kívánunk online webáruházunkban!

A Frenetic az egyik vezető hazai márka a  sport ruházat, fitness ruházat, szabadidőruha, aerobicruha, fitnessruha gyártása terén.

 

Facebook

Jogszabályok


SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben (Adatvédelmi törvény), valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés valamint a közvélemény-kutatás és tudományos kutatás célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvényben (Direktmarketing Törvény)foglaltak alapján, Ön, mint cégünk ügyfele hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, e-mail, telefonszám, fax) cégünk, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez, ajánlati listák és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Cégünk a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.rendelkezései szerint jár el.

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását folyamatosnak tekintjük mindaddig, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.

Cégünk a vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. Továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében biztonságosan tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Egyéb kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet az irányadó.


CSERE, ELLÁLÁS, VISSZAVÁSÁRLÁS

Abban az esetben, ha Ön el kíván állni megrendelésétől, azt a megrendelt áru kézhezvételének napjától számítva 14 munkanapon belül megteheti.  a "45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól" szóló rendelet figyelembe vételével. Ezen igényét kérjük írásban megtenni a frenetic@frenetic.hu e-mail címen. Csak online- megrendelés esetén, csomagküldéssel átvett megrendelés esetén érvényes. Feltételei:

-Az elállás a csomag átvételét követő 14 napon belül érvényesíthető

-A termék eredeti állapotában történő visszajuttatása ( a ruhán lévő méret és típusjelző ticket, biléta, papírcímke eredeti helyen való megléte. Kérjük, ne tépje le a termékről, amennyiben valóban vissza kívánja küldeni részünkre!)

-számla eredeti példányának megőrzése -csomagküldő szolgálattól kapott kísérőlevél megőrzése

-Az eredeti csomagolás újbóli felhasználhatóságának megőrzése (ennek hiánya nem kizáró ok a cserére, de  megkönnyíti a termék visszajutatását cégünkhöz)

-Továbbá a terméken nem keletkezett semmiféle olyan nyom, sérülés, mely megakadályozná a termék továbbértékesítését eredeti áron, mások számára

A fenti feltételek együttes megléte esetén áll módunkban a termék árának 100%-os megtérítésére a szállítási költséggel együtt. Az elállási jog tehát kompenzálja Önnek azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, felpróbálására. Elállás esetén Önnek kell a terméket saját költségén visszajuttatni részünkre ( Pándi Károly e.v. 1183 Budapest, Rím utca 21. ) azonban ha a termék láthatóan nem rendeltetésszerűen volt használva, cégünk kártérítést követelhet Öntől a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt!

Ha a megrendelt árucikk hibás, illetve nem a rendelésében szereplő terméket kapta, akkor azt természetesen kicseréljük, vagy visszatérítjük a termék vételárát! (a visszaküldés és újraküldés költsége minden esetben a vevőt terheli). A termék esetleges hibáit, a kézhezvételt követően írásba jelezze felénk 3 munkanapon belül!

Bármely terméket csak új állapotában és az eredeti számlával együtt áll módunkban visszavenni!

 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A jelen általános szerződésben és az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltak szerint az Eladó köteles a megrendelt Termékeket a vevőnek a szállítási címre eljuttatni, Vevő pedig köteles azokat átvenni és ellenértéküket megfizetni.

A szállításnak a weboldalon aktuálisan feltüntetett költségei minden esetben a vevőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles Szállító ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni. A Vevőnek lehetősége van a megrendelést követően, de még a szállítás időpontját megelőző 24 órán belül a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát a jelen pontban meghatározott határidőben, e-mail útján jelzi a Vevő ügyfélszolgálati címén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

Vevőnek szintén lehetősége van, a szerződéstől, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni. Ilyen esetben a vevő az elállási szándékát e-mailben az eladó részére eljuttatja, és gondoskodik a termék visszaszállításáról az eladó címére. A visszaszállítás költségeit (cserével illetve visszavásárlással kapcsolatban felmerülő csomagolási- és szállítási költségek) minden esetben a Vevőt terhelik! Eladó az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megvásárolt termék vételárát visszafizetni. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre! A visszatérítés módja a Vevő választása szerint, a Vevő által megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján, vagy postai úton készpénz visszafizetéssel történik. Eladó a Vevő elállása esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges kárának megtérítését. Természetesen a 8 munkanapos határidő alatt bármikor lehetőség van a szerződéstől való elállásra, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után kérjük legyen kedves haladéktalanul dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

A Vevő elállási jogára, a távollevők között kötött szerződésekről szóló  "45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével teheti meg. A szavatossági és jótállási jogok gyakorlására a Polgári törvénykönyv, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezései irányadók.

Eladónak joga van szabadon megváltoztatni a Webshop-ban szereplő termékeket, azok vetéli árát, és a határidőket. Ezen módosítások a Webshop-ban történő megjelenítéstől kezdődően hatályosak, de a már megkötött szerződésekre nem érvényesek. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen módon megsérti az általános szerződési feltételekben vagy az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltakat, az Eladónak jogában áll szabadon érvénytelennek nyilvánítani a Vevő regisztrációját, és akár a létrejött szerződéstől is elállhat. Ebben az esetben a Vevő kártérítésre semmiféle igényt nem tarthat.

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Interneten történő vásárlás esetén az Eladó nem felel az Internet használatával járó, annak során az Eladótól függetlenül előforduló, hibákért, károkért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

• Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása

• Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza az Értékesítési Rendszer zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást

• Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

• Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése

• Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése

• Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei

• Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt a kapcsolódás és a vásárlás során valamely technikai okból bekövetkező károkért.

A Megrendelő kötelezettsége a számítógépén tárolt adatainak a védelme a behatolóktól. Szállító nem felel Megrendelő e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért

Köszönjük hogy a fentieket elolvasta és tudomásul vette!

Nyomtatható verzió   Nyomtatható verzió        Tovább küldöm   Tovább küldöm       
Pénznem
Magyar Angol Orosz

Kosár

Termékek: 0 Darab
Összeg: 0 Ft
Kövessen minket Facebook oldalunkon

Termékeink

HILLY-20/01-fitness trikó
NŐI FITNESS TRIKÓK
Ár: 6.000 Ft
Frenetic Fehérnemű-UMBEL01/21-kiss tanga bugyi
NŐI FEHÉRNEMŰ
Ár: 1.540 Ft
Umbel-31-virágmintás tanga
NŐI FEHÉRNEMŰ
Ár: 1.540 Ft
FOSTER-44-kék felső
NŐI PULÓVEREK
HANGER-51 deréköv sporthoz
KIEGÉSZÍTŐK
Ár: 5.210 Ft
HILARY-01/00 női trikó
NŐI FITNESS TRIKÓK
Ár: 8.900 Ft
Ajándékutalvány 10000 Ft
AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
Ár: 10.000 Ft